c1576 Frälse- och rusttjänstlängd

Her Peder Johansons Kyrckieherdes
vdj Tolg prestegäld i Norwijdinge häredh
sampt hans systrers, godz och gårder, Och
wore theres fader en Dansk man och oadels
kar. 19928

Sunnerbo Häredt
Agundaredt Sochnn
Århultt en gård R.
Smör_____4 lispund
Wegåsa en gård R.
Smör____4 lispund

Albo Härredt
Stenbrohult Sochnn
Gamblelycke en gård R.
Smör____6 lispund
Slätta Sochnn
Hößiö en gård R.
Smör____2 lispund

Vpwijdinge Häredt
Dädesiö Sochnn
Dädesiö Kyrkckieby en gård R.
Smör___4 lispund


Pag. 284-297
fr. Sandb. Saml. F.F. 19928-36
dec 1941

Källa: Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/17, Öppna:

Tillbaka