Frälsekvinnan Margareta Håkansdotter (Dädesjösläkten) och hennes ofrälse ättlingar

Av Martin Brandt, med bidrag av Niclas Rosenbalck

Publicerad i Svensk Genealogisk Tidskrift 2014:1

Rättelser
Anteckningar och avskrifter som gjorts kring artikeln

Texten för varje källa är mina anteckningar under arbetet med artikeln. OBS! Det kan finnas källor som saknas här men som används i uppsatsen. Om någon viktig saknas kontakta mig!
Klicka på ikonerna för att kolla källan direkt hos SVAR eller ArkivDigital eller för att öppna bild/text.

= Öppnas hos SVAR
= öppnas hos ArkivDigital
= avskrift öppnas
= bild öppnas

1543
Johan Johansson i Hållingsby, Östra Ryd, Skärkinds härad.
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Östergötlands handlingar, SE/RA/5121/5121.04/1543: 3, Öppna:

1547
Avkortnignslängd över Uppvidinge härad - her Torckill ÿ Dedezöö, her Gudmundt ÿ Siöasååssze
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1547: 13, Öppna:

1555
Her Tórkyls Landbonde - Jon gammilßon y dedesiö___2
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1555: 13, Öppna:

1555
Per Åkesson - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1555: 13 (1555), Öppna:

1556
Per Åkesson - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1556: 14 (1556), Öppna:

1557
Per Åkesson - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1557: 18 (1557), Öppna:

1557
Olof Galles - Kalffamoo och Hägerhult
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1557: 18 (1557), Öppna:

1557
h Torkils landbo i Dädesjö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1557: 18 (1557), Öppna:

1558
Per Anderssons landbo - Kalfuemo och häggerhult
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1558: 11 (1558), Öppna:

1558
Per Åkesson saknas - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1558: 11 (1558), Öppna:

1558
her Törckills landbo - Dädesjö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1558: 11 (1558), Öppna:

1559
her Torkil i dedesiö är inteth aff adell
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Frälsemännens egna längder, SE/RA/5113/1/B/8 (1559-1567), Öppna:

1559
Per Åkesson saknas - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1559: 14 (1559), Öppna:

1559
Per Anderssons - Kalfmö häggerhult
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1559: 14 (1559), Öppna:

1559
fru annes på åkeröö - Dädesjö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1559: 14 (1559), Öppna:

1560
Per Åkessons - Williköll
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1560: 22 (1560), Öppna:

1560
Per Andersson - Kalfmöö, Hägerhult
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1560: 22 (1560), Öppna:

1560
Her Törkels - Desiö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1560: 22 (1560), Öppna:

1560
herr Torkel Pedersson i Dädesjös landbor - Århult och Vedåsa.
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1546: 2, Öppna:

1560-05-16
Hustru Margareta Håkansdotters bytesbrev, Dädesjö
Reduktionskontoret - Förbrutna gods akter FV:17, Akt nr 170, sid 230f, Öppna:

1561
Per Åkesson saknas - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1561: 4 (1561), Öppna:

1561
Per Andersson - Kalffuemöö, hägerhult
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1561: 4 (1561), Öppna:

1561
her Törkils lan - Desiö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1561: 4 (1561), Öppna:

1562
här Torkils godz i Däesiö - Vedåsa och Århult.
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdarnas längder över frälsehemman, SE/RA/5113/1/A/4 (1562), Öppna:

1562
Per Åkesson saknas - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1562: 11 (1562), Öppna:

1562
Per Andersson - Kalfuamo, hägerhult
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1562: 11 (1562), Öppna:

här Torkyll ij dädesiö prest - Wedåsa och Århult
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdarnas längder över frälsehemman, SE/RA/5113/1/A/1 (1562), Öppna:

här Torkils landzbo i dädesiö - Gamlalyckia
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdarnas längder över frälsehemman, SE/RA/5113/1/A/4 (1562), Öppna:

hustru Margittes landbo j dedesiö - Hössjö
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdarnas längder över frälsehemman, SE/RA/5113/1/A/4 (1562), Öppna:

1563
Per Åkesson saknas - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1563: 26 (1563), Öppna:

1563
Per Anderssons - Kalffamoo, hägerhult
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1563: 26 (1563), Öppna:

1563
Her Torkells - Däsiö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1563: 26 (1563), Öppna:

1562-63
Rulle över adel som inte varit på någon mönststring varken 1562 eller 1563. “war för halmstad her Torkill Perßon i Dedeßiö _ 1 hesth”
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/B/34, Öppna:

1564
Torkel ej längde kyrkoherde i Dädesjö [=död omkring detta år], istället Jacob Nilsson
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1564: 12, Öppna:

1566
“dödh - her Tårckill i dedesiö ___ 1 hest”
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/B/34, Öppna:

1569
Gudmund Petris sigill
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1569: 17, Öppna:

1570-02-06
Gudmund Petri får frihet på sin gård
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1570: 4, Öppna:

1570-09-08
Brev om Gudmund Petri av biskop Nils Knutsson
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1569: 17, Öppna:

1571
Johannes Gudmundis sigill
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1571: 5, Öppna:

1571
Herr Per i Tolg - Dädesjö
Älvsborgs lösen 1571, Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/8, Öppna:

Erich Nilsson - Willeköll
Älvsborgs lösen 1571, Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/8, Öppna:

Erich Nilsson - Hägerhult, Kalffuamo
Älvsborgs lösen 1571, Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/8, Öppna:

Lasse Schriffuer - Vrånghult
Älvsborgs lösen 1571, Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/8, Öppna:

1571
P Åkasson i halsnäs
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1571: 17 (1571), Öppna:

1572
Halsnaes Enkian
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1572: 18 (1572), Öppna:

1573
Per Åkessons effterleffuerska brukar afuell therpå hustru Ingri i halsnaes
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1573: 13 (1573), Öppna:

1574
Per Åkasons efterleffuerska på halsnäes bruka
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1574: 12 (1574), Öppna:

1574
her Peder Johanß pastor j Tolgh med sijne sÿstrar
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/B/34, Öppna:

1575
Lasse Perssons - Hägerhult, Kalffuemo
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1575: 2 (1575), Öppna:

1575
Lasse Perssons - Willekiöll
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1575: 2 (1575), Öppna:

1575
her Per i Tolg - Dädesjö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1575: 2 (1575), Öppna:

1575
Halsnaes Enkian
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1575: 4A (1575), Öppna:

1576
hustru Ingri i Halsnäs
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1576: 8 (1576), Öppna:

1576
herr Gudmund i Sjösåsa pastor har bekommit adels giftermål
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/17, Öppna:

Her Peder Johansons Kyrckieherdes vdj Tolg prestegäld i Norwijdinge häredh sampt hans systrers, godz och gårder, Och wore theres fader en [struket:Dansk man] och oadels kar. - Århult, Vedåsa, Hössjö, Gamlelycke, Dädesjö
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/17, Öppna:

Hustru Ingredz i Siöasås för Århult
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/17, Öppna:

Her Peder i Tolgh för Vedåsa
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/17, Öppna:

Her Per Johans: ij tolgh presth för Dädesjö
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/17, Öppna:

Hustru Ingredt till Siöse
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/17, Öppna:

1576-09-17
Herr Peder i Tolg får 3 års frihet på sina ärvda gårdar efter de bränts av fienden
Ms fol. 162, Ms 4:o, nr 544 b, Växjö stiftsbibliotek, Öppna:

1577-05-12
Alla herr Peder och hans syskons gårdar förbrutna och donerade till Bengt Ribbing
Reduktionskontoret - Förbrutna gods akter FV:17, Akt nr 170, sid 207, Öppna:

1578
Lasse Skriffr - Hägerhult, Kalffuemo
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1578: 11 (1578), Öppna:

1578
Lasse Schriffuer - Willekiöll
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1578: 11 (1578), Öppna:

1578
her Per i Tolgh - Dedesiö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1578: 11 (1578), Öppna:

1578
Lasse Perssons hustru gods som hon förverkat
Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/63 (1578), Öppna:

1579
Halsnaes Mons
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1579: 6 (1579), Öppna:

1579
Lasse Persons - Willköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1579: 18 (1579), Öppna:

1579
Lasse Perssons - Hägerhult, Kalvamo
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1579: 18 (1579), Öppna:

1579
Måns Tuffuessons - Dädesjö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1579: 18 (1579), Öppna:

1579-02-06
Herr Peder i Tolg får 3 års frihet på sina ärvda gårdar - Gamlelycke, Hössjö, Vedåsa, Århult, Dädesjö
Ms fol. 162, Ms 4:o, nr 544 c, Växjö stiftsbibliotek, Öppna:

c1580
Peder Johannis gårdar efter hans föräldrar som ärvt sedan hedenhös etc
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/B/28, Öppna:

1580
Lasse Perssons - Willköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1580: 1 (1580), Öppna:

1580
Lasse Perssons - hägerhult, kalfuamo
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1580: 1 (1580), Öppna:

1580
Måns Tuvessons - Dädesjö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1580: 1 (1580), Öppna:

1581
her Pr i Tolgh land: i Dedesiö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1581: 8, Öppna:

her Pr ij Tolgh - Århult och Wedåsa
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1581: 12, Öppna:

1581
Lasse Perssons - Willköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1581: 8 (1581), Öppna:

1581
Lasse Persons - hägerhult, kalffuamo
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1581: 8 (1581), Öppna:

1581
her Pr i Tolg - Dedesiö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1581: 8 (1581), Öppna:

1582
Lasse Perssons - Willkiöll
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1582: 1 (1582), Öppna:

1582
Lasse Perssons - Hägerhult, Kalffuamo
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1582: 1 (1582), Öppna:

1583
her pr i Tålgh - Dedesiö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1583: 1, Öppna:

her pr i tolgh - Århult och Wedåsa
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1583: 13, Öppna:

1583
Måns Stocke i Halsnes
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1583: 2 (1583), Öppna:

1583
Lasse Perssons - Willköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1583: 1 (1583), Öppna:

1583
Lasse Perssons - Hägerhult, Kalffuamo
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1583: 1 (1583), Öppna:

1583
herr Pr i Tålgh - Dädesiö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1583: 1 (1583), Öppna:

1584
Lasse Persson saknas - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1584: 12 (1584), Öppna:

1584
Lasse perssons - Kalffuamo, hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1584: 12 (1584), Öppna:

1584
hustru Sigrid i Dedesiö hendis egitt godz Efther th[et] Er hindis egit godtz her på haffr hond her Nils Gÿllenstiernas breff
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1584: 12 (1584), Öppna:

1585
avskrift av brev - hustru Sigrid Johansdotter saliga herr Pers efterleverska får livstidsfrihet på Dädesjö "som hon ähr bÿrdigh till"
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1590: 7, Öppna:

1585
Lasse Persson saknas - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1585: 3 (1585), Öppna:

1585
Lasse Perssons - kalffuamo, hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1585: 3 (1585), Öppna:

1585
hustru Sigridh i Dedesiö - haffr fritt efther konung Maytts breff i sin liffztid
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1585: 3 (1585), Öppna:

1586
her Jöns i Siöasåß - Årrhult
her Peder i Tolgh - Wedåsa
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1586: 13, Öppna:

avskrift av brev - herr Gudmund i Sjösås som många år varit och ännu är blind
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1590: 7, Öppna:

1586
Lasse Persson saknas - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1586: 8 (1586), Öppna:

1586
Lasse Perssons - Kalffuamo hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1586: 8 (1586), Öppna:

1586
hustru Sigredh ij dedesiöö - hennes Eget gods
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1586: 8 (1586), Öppna:

1587
Lasse Persson saknas -Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1587: 17 (1587), Öppna:

1587
Lasse perssons - Kalffuamo, hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1587: 17 (1587), Öppna:

1587
hustru Sigrit i Dedesiö fritt altt
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1587: 17 (1587), Öppna:

1588
Lasse Persson saknas - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1588: 7 (1588), Öppna:

1588
Lasse Perssons - Kalffuamo, hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1588: 7 (1588), Öppna:

1588
hustru Sigret i Dedesiöö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1588: 7 (1588), Öppna:

1589
Lasse Persson saknas - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1589: 12 (1589), Öppna:

1589
hustru Sigridt i dedesiöö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1589: 12 (1589), Öppna:

1589
Lasse Perssons - Kalffuamo, hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1589: 12 (1589), Öppna:

1589
her P ij tolgh
Århult [hustru ingrit i Siöasås]
Wedåsa [per P i tolg]
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1589: 7, Öppna:

1590
Lasse Persons Efterlefuer besitter siellf - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1590: 7 (1590), Öppna:

1590
Lasse Perssons i Villköl - Kalfuamoo hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1590: 7 (1590), Öppna:

1590
Lasse Persson brukar sin egen gård Villköl
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/19, Öppna:

1591
Brukar h: Cellia för sin settegård anno 91 - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1591: 15 (1591), Öppna:

1591
Lasse Perssons - Kalffuamo, hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1591: 15 (1591), Öppna:

1591
hustru Sigret ij dädesiö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1591: 15 (1591), Öppna:

1592
adelsfru hustru Ciilla en gård ibm hennes sättesgård - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1592: 8 (1592), Öppna:

1592
Lawe Posses - Kalfuamo, hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1592: 8 (1592), Öppna:

1592
Hustru Sigrid på Dädesiö och hustru Cecilia på Villköl är systrar
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1592: 8, Öppna:

ca1591-1594
hustru Cecilia Johansdotter i Villköls brev. Har sannolikt felaktigt samma datum
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1594: 2, Öppna:

1594
Een adelsquinna hust Cecillie ibm hr hennes sätesgods - Dädesjö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1594: 2 (1594), Öppna:

1594
Lage Posses - Kalfuemo, hägeråås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1594: 2 (1594), Öppna:

1594
Een adelzQuin: hustru Sigrid i Dädesiö ähr hennes sätergård
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1594: 2 (1594), Öppna:

1596
En adlequinna brukar then fritt hust Cecillie ibm hennes sätergård - villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1596: 7 (1596), Öppna:

1596
her Lage Posses - Kalfuemo, hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1596: 7 (1596), Öppna:

1596
En adelsquinna hust Cecillie [sic!] i Dedesiö hennes sätesgård
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1596: 7 (1596), Öppna:

1597
hustru Cecillia i willekylle - ähr hennes sätesgårdh
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1597: 13 (1597), Öppna:

1597
Lage Posses - Kalfuemo, hägeråås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1597: 13 (1597), Öppna:

1597
hustru Sigred i dädesiö en adelsquinna ähr hennes sätegårdh
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1597: 13 (1597), Öppna:

1598
hustru Cecillia en adelsquinna - villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1598: 11 (1598), Öppna:

1598
Lage Posses - kalffuemo, hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1598: 11 (1598), Öppna:

1598
hustru Sigridh ij dädesiö ähr hennes sätesgård ähr en adelsquinna hafuer fritt
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1598: 11 (1598), Öppna:

1599
hustru Cecillia ibm ähr hennes sätesgård En adelsquinna - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1599: 11 (1599), Öppna:

1599
Lage Posses - Kalfuamo, hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1599: 11 (1599), Öppna:

1599
hustru Sigridh i dädesiö ähr hennes ästesgård En adelsquinna
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1599: 11 (1599), Öppna:

1600
hustru Cecillia ibm ähr hennes sätesgård En adelsquinna - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1600: 4 (1600), Öppna:

1600
her Lage Posses - Kalfuemo, hägerås
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1600: 4 (1600), Öppna:

1600
En adelsquinna hustru Sigridh i Dädesiö hennes sätesgård
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1600: 4 (1600), Öppna:

1600
Per Perssons på fenestad - Kalfuemo
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/19, Öppna:

1600
hust: Cecillia på willköle
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/19, Öppna:

1600
hust: Sigrijdt på Dödesiö
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/19, Öppna:

1602
Ehr hennes sätesgård h. Cecilia ibidem adelsquinna - VIllköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1602: 9 (1602), Öppna:

1602
h Sigrid i Dädesiö adelsquinna
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1602: 9 (1602), Öppna:

1602
hustru Sigri i Dädesjö och hustru Sisilla på Willekylle. Twåå adells Qwinnor brucke 2 sinne egnne hemman till säterisgårdher uthj dedesiö och helleberga socken wpuidinge heredt
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1602: 9, Öppna:

1603
En adelsquinna hustru Cecilia ibm ähr hennes sätesgård - Villköl
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1603: 11 (1603), Öppna:

1604
Adelsquinna hustru Cecillia [sic!] i dädesjö hennes sätessgård
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1603: 11 (1603), Öppna:

1604
Anna Persdotters säljebrev till Göran Månsson av Kalvamo
Göran Månsson Stiernas jordebok, Göran Månsson Stiernas jordebok, SE/RA/720382/1, Öppna:

1607
Anders Bengtsson på Brunsryd - Willköl
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/20, Öppna:

1607
Jöran månsson till Svanaholm - Kalfuamo
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/20, Öppna:

1607
"her Pers Biorns arfuingers godz fodom kiorkioherdes uti Tolg" - Gamlelycke
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/20, Öppna:

Fru Anna till Ekna pantegodz - Gamlelycke
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/B/28, Öppna:

Här Nils i Däßiö för Århult
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/20, Öppna:

här Birge till Kallzuick för Vedåsa
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/20, Öppna:

Olof Jacobsson till Dädesjö
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/20, Öpppna:

En adels quinna hustru Sigredh i dädesiö
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1607: 14, Öppna:

1607-07-27
Avskrift av Olof Stråles köpebrev av samtliga herr Peder i Tolgs arvingars gårdar med anteckningar från 1644 - Gamlelycke, Hössjö, Vedåsa, Århult, Dädesjö
Ms fol. 162, Ms 4:o, nr 544 d, Växjö stiftsbibliotek, Öppna:

1608?
Anders Svenssons arvingar till Ekna - Gamlelycke
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/19, Öppna:

ca1614
Thenne effterskreffne godz kommer Torchill Päderson till och hans medarffua, som han med them haffuer ärftt effter sin s. framledne fader h. Peder i Tolgh. - Wedåsa, Gamblalyckie, Århult, Hössjö, Dädesjö
Älvsborgs lösen 1613, Kamreraren Herman Hanssons kontor i kammaren för Älvsborgs lösens centrala räkenskaper, SE/RA/5117/I/3 (1613-1618), Öppna:

1614-02-04
Thenne Efter:ne godz och gårdar kommer Torchil Pärßon till, efter sinn salighe fader her Päder i Tolgh, som nu ähr i Tyskland till att studera. Längd av herr Börge - Wedåsa, Gamlelyckio, Århult, Dädesjö
Sandbergska Samlingen FF 6135-6136, Öppna:

1614
her Bÿrgie i Linnebärgh - Wedåsa, Århult
Frälse- och rusttjänstlängder -1632, Fogdars och frälsemäns längder samt sammandrag, SE/RA/5113/2/A/21, Öppna:

1614
Elin, Måns Stockes dotter lägrats av Erik Eriksson
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:2 (1603-1618) Bild 4590 / sid 11 (AID: v190278.b4590.s11, NAD: SE/VALA/0382503) Öppna:

1616-1617
Oloff Jacobsson i Dädesjö sigh bliffuer frij, effter han icke mere ähn een Gårdh äger, och denn för första terminen Elffzborgs lhösen hann uthlade måste panttsättie sin gårdh W: Olof Stråle till Eeekna affkorttas
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/21 (1616), Öppna:
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/23 (1616-1617), Öppna:
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/24 (1617-1618), Öppna:

her Börges stÿfbarn till Linneberg dhe hafua Slätt inge godtz uthan är alt försatt och Her Börges son är Lutenampnt wed Sunnerbo knecht och är m[ed] kong:en i Liflandh;
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/30 (1617-1623), Öppna:
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/30 (1617-1623), Öppna:

1618
Löjtnanten Joen Birgesson under Johan von Nieroths kompani
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1618: 3, Öppna:

1619
Olof Jacobsson i Dädesjö, en fattig adelsman som har problem att betala Älvsborgs lösen
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:4 (1614-1623) Bild 148 / sid 3 (AID: v49312.b148.s3, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503), Öppna:
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/24 (1617-1618), Öppna:

1620
Löjtnanten Joen Birgesson under Johan von Nieroths kompani
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1620: 10, Öppna:

1621
Lindorm Stråle - Århult
Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/113 (1621-1627), Öppna:

1621-10-22
Hustru Karin Gudmundsdotter äger en skattegård i Sävsjö, Lenhovda
Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:4 (1614-1623) Bild 268 / sid 16 (AID: v49312.b268.s16, NAD: SE/GHA/90102) Öppna:

1622
Gamlelycke under Christiern Lillies sätergård är pantegodtz (jfr sunnerbo dk 1635)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:2 (1603-1623) Bild 315 / sid 19 (AID: v49310.b315.s19, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

1622-02
Brev som nämner herr Börjes barn och styvbarn, Jon och Per Birgersson samt Torkel Persson och hans syster
Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/30 (1617-1623), Öppna:

1622-05-25
Fänrik löjtnant Per Birgersson under Henning Nieroths kompani
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1621: 2, Öppna:

1623-04-13
Försäljningen av Villköl till Olof Stråle
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:10 (1624-1634) Bild 49 / sid 46 (AID: v49318.b49.s46, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

1623-05-16
½ Hößiö som Strålen Clandrar _ 1g [Uppbud]
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:2 (1603-1623) Bild 386 / sid 21 (AID: v49310.b386.s21, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

1623-11-05
Olof Stråle erbjuder herr Nils i Dädesjö och herr Jon i Myresjö 30 dlr var för Dädesjö
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:4 (1614-1623) Bild 309 / sid 20 (AID: v49312.b309.s20, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:
Uppvidinge häradsrätt AIa:2 (1622-1634) Bild 66 / sid 57 (AID: v46898.b66.s57, NAD: SE/VALA/01597) Öppna:

1624-07-31
Jacob Johansson anklagas för att ha belägrat sin styvfader Sone Gudmundssons legopiga Elin Larsdotter
Uppvidinge häradsrätt AIa:2 (1622-1634) Bild 108 / sid 97 (AID: v46898.b108.s97, NAD: SE/VALA/01597) Öppna:

1625-05-09
Försäljningen av Dädesjö Västergård till Olof Stråle
Reduktionskontoret - Förbrutna gods akter FV:17, Akt nr 170, sid 240f, Öppna:

1626-01-13
Olof Stråle klandrar 1/2 Hösiö "menandes det skulle vara gammalt frelse".
Allbo häradsrätt AIa:1 (1609-1626) Bild 3280 / sid 297 (AID: v393328.b3280.s297, NAD: SE/VALA/01513) Öppna:


1627-09-06
Arvet efter Gudmund Petris barn Håkan och Ingrid, hustru Malin etc
Uppvidinge häradsrätt AIa:2 (1622-1634) Bild 199 / sid 176 (AID: v46898.b199.s176, NAD: SE/VALA/01597) Öppna:

Karin Gudmundsdotters barn Cecilia och Marit säljer sitt arv i Sävsjö, Lenhovda
Uppvidinge häradsrätt AIa:2 (1622-1634) Bild 199 / sid 176 (AID: v46898.b199.s176, NAD: SE/VALA/01597) Öppna:


1628-09-08
Sone Gudmundsson i Linnebjörke, Dädesjö var gift med Ingierd Bengtsdotter, dtr till kh Bengt Johannis i Ekesås (=Gårdsby; Baazius-släkten) g 1:o m Johan Jacobsson
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:7 (1624-1634) Bild 290 / sid 219a (AID: v49315.b290.s219a, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

1628-12-01
Olof Stråle berättar vid tinget 1637-05-17 att han 1628-12-01 köpt 1/2 Hössjö av herr Jon i Myresjö.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:13 (1635-1647) Bild 143 / sid 17 (AID: v49321.b143.s17, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

1633-05-13
Komministern Gudmund Orm var gift med Karin Marcusdoter
Uppvidinge häradsrätt AIa:2 (1622-1634) Bild 329 / sid 14 (AID: v46898.b329.s14, NAD: SE/VALA/01597) Öppna:

1634-04-16
Gudmund Birgeri och hans syskon Jon och Peder m.m. om arvstvisten med Nils Lindegren efter herr Börge i Lindeberg
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIBAA:6411 (1613-1643) Bild 3680 (AID: v222242.b3680, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

1634-06-12
Nils Sjöblads brev till Nils Nilsson Lindegren om Århult
Ms fol. 162, Ms 4:o, nr 545 b, Växjö stiftsbibliotek, Öppna:

1635-01-10
Torkill Persson med sina medarvingar pantsatt Wedåsa och Gamblelycke på nytt till saliga christiern Lillie till elmtaryd samt Nils Nilsson ofrelseman bortsålt Århult till Nils Sjöblad till marensholm
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 38 / sid 2 (AID: v49320.b38.s2, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

1635-09-21
Bo Johansson på sin hustrus vägnar om arv efter Håkan Gudmundsson
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:30 (1631-1650) Bild 930 (AID: v190307.b930, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

1637-11-09
Försäljningen av Båldö
Uppvidinge häradsrätt AIa:3 (1635-1669) Bild 58 / sid 44 (AID: v46897.b58.s44, NAD: SE/VALA/01597) Öppna:

1637
Släkttavla med herr Jon i Myresjö
Domkapitlet i Växjö DVII:1 (1613-1647) Bild 115 / sid 217 (AID: v187321.b115.s217, NAD: SE/VALA/00507) Öppna:

1638-02-25
Herr Peder i Sjösås brev till Nils Nilsson Lindegren om Århult
Ms fol. 162, Ms 4:o, nr 545 e, Växjö stiftsbibliotek, Öppna:

1642-03-02
Margarete Lillie låter Nils Lindegren inlösa Gamlelycke och Vedåsa
Reduktionskontoret - Förbrutna gods akter FV:17, Akt nr 170, sid 215f, Öppna:

1669
Susanna Nilsdotter Crucimontanas likpredikan, personalia
J. Gezelius, En Christeligh Lijk-Prädikan Öfwer Den fordom Edle och Wälb: och nu mehra hoos Gudh Salige FRUEN Frw Susanna Nilsdotter Güldenstolpe til Ingäisbärgh etc. (1669), Zetterströmska biblioteket, Öppna:

dadesjo.slektforskning.se

Denna webbsida är uppsatt för att underlätta för de som önskar kontrollera källmaterialet kring Dädesjösläkten.