1635 1/10 Sunnerbo dombok (GHA)

[del av text i ett större mål med rannsakning kring frälsegårdar]
[2 r:]
Jtem Torckill Perßon med sine medarffuinger, huilcke äre ofrelße
och een långh tidh bruckat eften:ne godz för frelß och nu på nÿt pantsatt
bort; N. wedåßa, Gamblelÿcke, till S. Christiern Lilla till Elmtarÿd
allenast dheraß åhrlige Renta och Rettigheet, men efter godzen ligga så till
lägenhet vnder Elmtarÿdh, haffuer han och bruckat dhem för Ladegordz godz, och
[Wp:t] alt owist efter Ladegårdz frÿheett och sÿnes som Chronan sker
förnär i dett fallet, eftre han inga Penninger på Chronanß vegnar vthfåt
haffuer.
[2 v:]
Jtem haffuer Nilß Nilßon ofrelßman bortsålt Åhrhultt till Welb:dig
Nilß Siöbladh till Marenßholm, huilcket han nu bruckar för Ladegårdz
godz vnder Marßholm.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:12 (1635-1640) Bild 38 / sid 2 (AID: v49320.b38.s2, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

Tillbaka