1628-09-08 Norrvidinge häradsrätt (GHA)

Kom för retta Boo i Nåtterydt, begiärandeß tingschiötningh
på Spårery, och framlade efterschrifne schrifter, der medh han
beuiste at alle her Bengtz barn i Ekeßås hafua wpb: på torpet Sporeryd
som efter föllier, Nils Axelßon på sin hustruus h: Kirstinn
Bengtzdotters wegner Peninger___6 dlr. hans Zedell daterat
i Wexiö den 17 January 1628. her Larß i Elghult på sinn
hustrus wegner Karin Bengtzdötter Peninger___6 dlr. hans Zedell
daterat den 18 Juny 1628. Mester Jönß Baz och her Johan
Baz och Peer Bengtßon Baz Peninger___18 dlr. Sonne i Len-
birke på sin hustrus wegner h: Jngerd Bengtzdötter P:___6 dlr
her Thor i Sanßiö på sin hustrus Märittes wegner___6 dlr.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:7 (1624-1634) Bild 290 / sid 219a (AID: v49315.b290.s219a, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503) Öppna:

Tillbaka