1626 13/1 Allbo häradsrätt (orginaldombok, VaLA)

[296 v:]
Slätthögh Sochn
Öde Hößiö 3/4 lenge Warit öde, och nu kiendes Under
Cronan för Skattewrak förmedlat 1/2 owist till Jorde-
refningh, de 3/4 finnes uptagne på _2 åhrz frijheet .626
och .627 för wißa och owißa Perseglar frij, hafuer le-
gat öde öfwer 14 åhr.
Noch ibid öde _3/4 Uptagen på frijheet .625 och .626, för-
medlat ½ i ouist till Jorderefningh.
[297 r:]
Hößiö 1/2 SkatteHeman blifuer klandrat af Welb:
Olof Stråle till Ekna, menandes det skulle wara gam-
malt frelse. Må ransakas i Cammaren om det
i gambla tijder hafwer warit frelse, öde alt .625


Källa: Allbo häradsrätt AIa:1 (1609-1626) Bild 3280 / sid 297 (AID: v393328.b3280.s297, NAD: SE/VALA/01513) Öppna:

Tillbaka